• Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1756)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por D. José Antonio de Yarza ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago pedindo informes sobre a alternativa de cátedras que este ano afecta á Escola de Escoto, que quere se lle ...
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1752)
   Carta Orden do Consello de Carlos III por D. José Antonio Yarza, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, sobre as consultas de Cátedras.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1752)
   Carta Orde de Carlos III e Consello por D. José Antonio Yarza, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, pedindo informes sobre a utilidade ou inconvenientes de que exista a alternativa entre as escolas Tomista e ...
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1754)
   Carta Orde de Carlos III y Consello por D. José Antonio de Yarza, aO Reitor y Claustro de la Universidade de Santiago, resolviendo la universidad y la alternativa entre las escuelas, Tomista y Xesuita, para una condición ...
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1752)
   Carta Orde do Consello de Carlos III a Reitor da Universidade de Santiago pedíndo informe secreto dos méritos que tiñan os opositores a Cátedras.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1770)
   Carta Orden do Consello de Carlos III por D. Ignacio Igareda, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago para que na provisión de cátedras aténdase aos méritos e non á quenda e antigüidade dos opositores.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1769)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por D. Ignacio de Igareda ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago sobre o método establecido para a de Salamanca no concurso e oposición a cátedras vacantes.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1758)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por D. José Antonio Yarza ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago pedindo informes sobre as consecuencias da petición dos catedráticos de que as cátedras se perpetúen.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1770)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por D. Ignacio de Igareda, ao Reitor e Claustro para que non se teña por opositor a cátedra a aquel que non lese.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1771)
   Carta Orde do Consello de Carlos III, por D. Ignacio de Igareda ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago para que as cátedras sírvanse por rexencia.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1767)
   Carta Orde do Cosello de Carlos III por D. Ignacio de Igareda ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago pedindo informes sobre as oposicións a Cátedras.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1770)
   Carta Orde do Consello de Carlos III ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago de Compostela sobre o método de facer exámenes en oposición a cátedras.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (171)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por D. Antonio Martínez Salazar ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, para que se lean as cátedras que non se lesen.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1772)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por Antonio Martínez Salazar, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago sobre a oposición a Cátedras e pedindo a impresión do “ Novo Plan de Estudos” e de todas as Cédulas, Ordes ...
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1782)
   Carta Orde do Consello de Carlos III, polo escribano Antonio Martínez de Salazar e Pedro Escolano de Arrieta, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, sobre Real Orde que manda remítase nas consultas, de que orde ...
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1772)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por Antonio Martínez Salazar ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago sobre as censuras que os xuíces dos concursos de cátedras remiten ao Consello e a explicación do mérito dos ...
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1774)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por Pedro Escolano de Arrieta e o secretario Salazar ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago pedindo informes sobre a duración das Cátedras e a xubilación dos catedráticos.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1781)
   Carta Orde do Consello de Carlos III, por Antonio Martínez Salazar, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, declarando que os xuíces de concurso de cátedras deben ser catedráticos.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1778)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por Pedro Escolano de Arrieta e o secretario Salazar, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago pedindo informes dos maestros seculares.
  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (1784)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por Pedro Escolano de Arrieta, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, comunicando unha representación dun Xuíz de concurso de cátedras, sobre a forma de examinarse os opositores. ...

   Recolectores:Enlaces de interese:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contacto | Suxestións