Now showing items 1-20 of 73

  • Advantages and contributions in the balanced scorecard implementation 

   Quesado, Patricia R; Aibar Guzmán, Beatriz; Rodrigues, Lúcia Maria Portela de Lima (OmniaScience, 2018)
   Purpose: In this paper we aim to identify and analyse a set of advantages and contributions derived from the Balanced Scorecard (BSC) implementation. Design/methodology/approach: In order to answer the research question, ...
  • An approach to employees’ job performance through work environmental variables and leadership behaviours 

   López Cabarcos, María Ángeles; Vázquez Rodríguez, Paula; Quiñoá Piñeiro, Lara María (Elsevier, 2021)
   This study examines how the combined effects of work environmental factors and leadership behaviours lead to the presence (or absence) of industrial employees job performance by applying fuzzy-set qualitative comparative ...
  • Analyzing the determinants of the voting behavior using a genetic algorithm 

   Vizcaíno González, Marcos; Piñeiro Chousa, Juan Ramón; López Cabarcos, María Ángeles (Elsevier, 2016-02-16)
   Using data about votes emitted by funds in meetings held by United States banks from 2003 to 2013, we apply a genetic algorithm to a set of financial variables in order to detect the determinants of the vote direction. Our ...
  • Análise das dimensións cognoscitiva e afectiva do comportamento ecolóxico do consumidor 

   Barreiro Fernández, José Manuel; López Cabarcos, María Ángeles; Losada Pérez, Fernando; Ruzo Sanmartín, Emilio (Universidade de Santiago de Compostela, 2002)
   A conservación do medio natural constitúe un tema dunha enorme importancia na sociedade actual. Nesa conservación ten unha grande importancia o comportamento de compra e de consumo dos individuos, polo que cómpre analizar ...
  • Antecedentes del compromiso afectivo de los empleados de pymes intensivas en conocimiento 

   VILA VÁZQUEZ, GUADALUPE; Castro Casal, Carmen; Álvarez Pérez, María Dolores (Elsevier, 2016)
   Este estudio analiza el vínculo entre las autoevaluaciones básicas (AEB), la importancia de la tarea y el compromiso afectivo (CA). El modelo fue contrastado en una muestra de empleados de pymes intensivas en conocimiento ...
  • Calidade, orientación ao servizo dos empregados e ratio H/E: efecto das características dos hoteis 

   García Garazo, Teresa; Benito Torres, Leandro; Varela Neira, Concepción (Universidade de Santiago de Compostela, 2011)
   A calidade de servizo das empresas hoteleiras constitúe un elemento clave do seu éxito, polo que resulta de interese o seu coñecemento, así como en que medida esta variable se asocia a diferentes características das empresas. ...
  • Capability management control and salesperson turnover: A double-edged sword in a product complexity scenario 

   Bande Vilela, María Belén; Kimura, Takuma; Fernández Ferrín, Pilar; Jaramillo, Fernando (Elsevier, 2021)
   Drawing on the Job Demand-Resources (JD-R) theory, the present study investigates the underlying mechanisms through which capability control, a type of behavior-based control, influences salesperson turnover. Using a sample ...
  • Características da empresa e rendemento exportador 

   Río Araújo, María Luisa del; Varela González, José Antonio; Barreiro Fernández, José Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   Este traballo trata de demostra-la influencia de tres características do perfil das empresas (tamaño, participación do capital estranxeiro e sector de actividade) no seu rendemento exportador, medido a través das variables ...
  • Características e problemas do comeciante en Galicia 

   Losada Pérez, Fernando; Barreiro Fernández, María Begoña; Sánchez Vilariño, Guillermo; Ruzo Sanmartín, Emilio (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   O sector da distribución comercial é un dos sectores productivos que exercen máis influencia no desenvolvemento económico das nacións; de feito, o seu escaso desenvolvemento nos países máis empobrecidos é considerado por ...
  • Competitividade e análise estratéxica do sector turístico en Galicia: consideracións para a mellora competitiva 

   Rodríguez Domínguez, María del Mar; Guisado Tato, Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 2003)
   O turismo foise revelando como unha actividade capaz de dinamiza-la economía dun país debido principalmente ós efectos multiplicadores que produce na renda nacional. No caso español, converteuse nun dos sectores que máis ...
  • Conciliación entre igualdade e expatriación 

   Bastida Domínguez, María; Cancelo Márquez, María Teresa (Universidade de Santiago de Compostela, 2010)
   En España, a pasada Lei 7/2007 para a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres trouxo cambios substanciais para a dirección de empresas. Sobre a base da eficiencia empresarial, decidir quen debe ser postulado ...
  • Data to model the influence of CSR on consumer behaviors : a process approach 

   Castro González, Sandra; Bande Vilela, María Belén; Fernández Ferrín, Pilar; Kimura, Takuma (Elsevier, 2019)
   The aim of this research is to present inferential statistical data on the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) perceptions on consumer advocacy behaviors, and to consider when and how that relationship ...
  • A demanda de estudios superiores de economía por parte dos universitarios galegos 

   Neira Gómez, Isabel; Fernández López, Sara; Ruzo Sanmartín, Emilio (Universidade de Santiago de Compostela, 2003)
   No presente artigo estúdianse os factores que inflúen na decisión dos estudiantes galegos, en particular dos de Administración e Dirección de Empresas, de amplia-la súa formación en educación superior cursando estudios ...
  • Dirección dos recursos humanos estratéxicos 

   Álvarez Pérez, María Dolores; Castro Casal, Carmen (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   A medida que a globalización e as demandas asociadas de cambio continuo fan da innovación, da anticipación e da eficiencia factores esenciais, a importancia estratéxica do capital humano incrementouse de forma substancial. ...
  • Does social network sentiment influence S&P 500 environmental & socially responsible index? 

   López Cabarcos, María Ángeles; Pérez Pico, Ada María; López Pérez, María Luisa (MDPI, 2019)
   The influence of social network sentiment on stock market indices and companies has been proven in several studies. However, the influence of social network sentiment on sustainability indices and sustainable companies ...
  • Does sustainability score impact mutual fund performance? 

   Durán Santomil, Pablo; Otero González, Luis Alberto; Correia Domingues, Renato Heitor; Reboredo Nogueira, Juan Carlos (MDPI, 2019)
   Given that sustainable investing constitutes a major force across global financial markets, in 2016 Morningstar began reporting Morningstar Sustainability scores. We used the 2016, 2017 and 2018 scores to study the e ...
  • Efecto empresa versus efecto sector. Un estudo empírico en empregas galegas e portuguesas 

   Iglesias Antelo, Susana; López López, Vicente Ángel; Rodríguez Rey, Marcos (Universidade de Santiago de Compostela, 2007)
   Este traballo é unha contribución á análise da importancia relativa dos factores industria e empresa na explicación da variabilidade do rendemento organizativo. Nel aplícase un modelo xerárquico lineal de efectos fixos ...
  • El emprendimiento tecnológico en Suramérica: una aproximación a sus determinantes individuales 

   Zapata Huamaní, Guillermo Andrés; Fernández López, Sara; Neira Gómez, Isabel (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, 2018)
   Este artículo analiza los determinantes individuales del emprendimiento tecnológico en Suramérica y si difieren de aquellos que impulsan el emprendimiento convencional. Con esto se contribuye a la comprensión de las nuevas ...
  • Employee-Related Disclosure: A Bibliometric Review 

   Monteiro, Albertina Paula; Aibar Guzmán, Beatriz; Garrido Ruso, María; Aibar Guzmán, Cristina (MDPI, 2021)
   Academic research specifically focused on employee-related disclosure practices is needed to enhance understanding on CSR reporting. This paper aims to provide an overview of the state-of-the-art in research on employee-related ...
  • Employees’ perceptions of CSR, work engagement, and organizational citizenship behavior : the mediating effects of organizational justice 

   Farid, Tahir; Iqbal, Sadaf; Ma, Jianhong; Castro González, Sandra; Khattak, Amira; Khan, Muhammad Khalil (MDPI, 2019)
   Corporate social responsibility (CSR) at the individual level has emerged as an important field of research. However, a more comprehensive understanding of how CSR a ects employee work engagement and organizational ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback