Now showing items 5-24 of 51

    • Cinética de reaccións complexas e mecanismos de reacción 

      Novo Rodríguez, María de la Merced; Al-Soufi, Wajih (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      A materia Cinética Química do Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais impártese no segundo cuadrimestre do segundo curso da titulación, polo que os alumnos xa dispón de coñecementos básicos de Química, Física ...
    • Cinética formal 

      Novo Rodríguez, María de la Merced; Al-Soufi, Wajih (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      A materia Cinética Química do Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais impártese no segundo cuadrimestre do segundo curso da titulación, polo que os alumnos xa dispón de coñecementos básicos de Química, Física ...
    • Clasificación de Superficies 

      Masa Vázquez, Xosé María (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      A superficie é un obxecto matemático importante e, como tal, dedícaselle un espazo amplo nos estudos do Grao. Constitúe o exemplo máis sinxelo de variedade multidimensional e as súas propiedades xeométricas, establecidas ...
    • Conceptual introduction to quantum mechanics: some keys ideas 

      Adeva Andany, Bernardo (2016)
      [EN]The course work presented here is a mathematically precise introduction to the conceptual body, and calculation tools, of Quantum Mechanics, as a basis for the study of Quantum Physics. It is addressed to those that, ...
    • Conservación por calor 

      Cobos García, Ángel; Díaz Rubio, Olga (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2011)
      Esta unidade didáctica denominada Conservación por calor forma parte da materia «Tecnoloxía do procesado de alimentos» que se impartirá no primeiro semestre do 2º curso do Grao en Nutrición Humana e Dietética. A materia ...
    • Coordenadas astronómicas. Medida do tempo 

      Ling, Josefina Faen-Faen (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      Esta unidade didáctica complementa a anterior (Unidade IV)referida á esfera celeste e é fundamental para saber posicionar os astros nela. Ademais está estreitamente relacionada coa seguinte (Unidade VI) onde se describe a ...
    • A defensa das plantas fronte a patóxenos 

      Segura Iglesias, Antonio Luis; Torre Noya, Francisco Luís de la (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2012)
      Esta unidade didáctica inclúese na materia Fitopatoloxía que se imparte no cuarto curso do grao en Bioloxía, cunha carga lectiva de 4.5 créditos ECTS. Os destinatarios son alumnos de último curso de Grao. A Fitopatoloxía, ...
    • Disolucións 

      Peña Crecente, Rosa María; Barciela García, Julia (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      A materia Química II proporcionará ao estudante do Grao de Nutrición Humana e Dietética os principios xerais das reaccións químicas e do equilibrio químico, así como mecanismos, tipos de reaccións e as súas aplicacións ...
    • Disolucións e as súas propiedades 

      González Noya, Ana María (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      Esta unidade didáctica Disolucións e as súas propiedades forma parte da materia de formación básica Química, que se imparte no primeiro curso do grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural. A materia, que é anual, está ...
    • Ecuacións diferenciais de orde superior 

      Ferreiro Darriba, Juan Bosco (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      Esta unidade didáctica é unha das seis correspondentes á materia de formación básica Matemáticas III, que consta de seis créditos e impártese no primeiro cuadrimestre do segundo curso do Grao en Enxeñería Civil. Esta ...
    • Ecuacións diferenciais. Aplicacións á bioloxía 

      Figueroa Sestelo, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      A presente unidade didáctica enmárcase dentro da materia Matemáticas para Bioloxía, que pertence ao primeiro curso do plan de estudos do Grao en Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela. Esta materia nace como ...
    • Ecuacións diferenciais: resolución e aplicacións a problemas en Bioloxía 

      Rodríguez López, Rosana (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2011)
      A unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia de Formación Básica Matemáticas para Bioloxía, de 6 créditos ECTS impartida no primeiro semestre do primeiro curso do Grao en Bioloxía. Esta materia, ...
    • Elementos do grupo 14 

      Martínez Rodríguez, Javier (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      A presente unidade didáctica está dedicada aos elementos do grupo 14 da táboa periódica e os seus compostos. Céntrase no carbono e o silicio e nos seus compostos: hidruros, haluros, óxidos, oxoácidos e oxosales. Estes ...
    • Equilibrios ácido-base 

      Barciela García, Julia; Peña Crecente, Rosa María (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2010)
      Nesta unidade repasaranse os fundamentos dos equilibrios ácidobase(tanto de ácidos e bases fortes como débiles), as súas constantes de equilibrio e os cálculos de concentracións para todas as especies participantes nos ...
    • Espazos vectoriais 

      Rodríguez Fernández, Celso; Fernández Vilaboa, José Manuel (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      Esta unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia de Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial, de 6 créditos ECTS impartida no segundo semestre do primeiro curso do Grao en Matemáticas e que pertence ...
    • Estereoisomería 

      Seijas Vázquez, Julio Antonio; Vázquez Tato, María del Pilar (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2012)
      A planificación da materia fíxose mediante unha ordenación segundo os distintos grupos funcionais. Isto permite subministrar os coñecementos básicos sobre a estrutura das moléculas orgánicas ao mesmo tempo que posibilita ...
    • Estrutura e funcións celulares 

      Candal Suárez, Eva María (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
      A célula é a unidade básica da vida. Todos e cada un dos organismos están formados por unha ou máis células. Todas estas células comparten características esenciais que se conservaron ao longo da evolución. Por exemplo, ...
    • A fauna intersticial: xeneralidades 

      Besteiro Rodríguez, María Celia (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2012)
      A presente unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia obrigatoria Bioloxía dos fondos mariños, de 6 créditos ECTS, que se imparte no segundo semestre do máster en Biodiversidade e conservación do ...
    • Haluros de Alquilo 

      Seijas Vázquez, Julio Antonio; Vázquez Tato, María del Pilar (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2011)
      A planificación para un curso de química orgánica xeral no que se encadra esta unidade didáctica fíxose mediante unha ordenación segundo os distintos grupos funcionais. Isto permite subministrar os coñecementos básicos ...
    • Histoloxía Vexetal 

      Vázquez Ruiz de Ocenda, Rosa Ana (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2010)
      A Histoloxía Vexetal é o estudo dos tecidos que compoñen as plantas, a súa disposición e a súa función dentro delas. Constitúe o elo básico da organización das plantas superiores. A célula vexetal primitiva, marcada pola ...

      Harvesters:Useful links:
      Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback